Pravidla projektu Reklama 77

Vkládání reklamy

 1. Text reklamy musí souviset se stránkami, na které odkazuje.
 2. Text reklamy musí být smysluplný.
 3. Text reklamy by měl být jazykově správný. Administrátor si vyhrazuje právo chyby opravit.
 4. Text reklamy nesmí obsahovat vulgární výrazy.
 5. Text reklamy nesmí mít erotický podtext.
 6. Text reklamy musí být výhradně v českém jazyce nebo slovenském jazyce.
 7. Reklama nesmí být nijak zvýrazněna speciálními znaky (např.:  >>REKLAMA<< )
 8. Reklama nesmí obsahovat slova, jako „neklikat“, „klikni sem“ apod.
 9. Je zakázáno inzerovat erotické stránky a stránky porušující zákon ČR. Administrátor si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoliv reklamu.
 10. Je zakázáno zakládat dvě totožné nebo podobné reklamní kampaně.

Reklamní plochy

 1. Reklamní plocha by měla být umístěna na stránkách a alespoň s minimální návštěvností.
 2. Reklamní plochu nesmí překrývat jiné objekty.
 3. Reklamní plocha nesmí být na stránkách, které nejsou založeny na obsahu.
 4. Reklamní plocha nesmí být umístěna na stránce, která není přístupná veřejnosti.
 5. Je zakázáno jakkoliv zasahovat do kódu reklamní plochy.
 6. Na jedné stránce smí být libovolné množství reklamních ploch. Počet není přímo úměrný se získaným bonusem.

Pravidla odměňování

 1. Sponzor je odměněn částkou 10,- Kč vynásobenou procentuálními bonusy za každého přímo nebo nepřímo získaného zákazníka až do 5. úrovně
 2. Odměny jsou připočítávány pouze na aktivní účty.
 3. Odměny jsou připočítávány vždy po přijetí platby vašeho zákazníka.
 4. Odměny lze vyplatit po dosažení částky 222,- Kč na bankovní účet nebo poštou s příslušným poplatkem.
 5. Odměny budou vyplaceny nejpozději do deseti pracovních dní od podání žádosti a to vždy v plné výši (nelze vyplatit jen část odměn).
 6. Odměny jsou prozatím vypláceny pouze do českých bank nebo na české adresy.
 7. Vyplacená částka je nezdaněná.

Registrace osobních účtů

 1. Registrační údaje musí být pravdivé a smysluplné. Při zadání nesmysluplných údajů si Reklama 77 vyhrazuje právo na zrušení účtu.
 2. Jedna osoba může mít založen neomezený počet účtů.
 3. Dlouhodobě neaktivní účty budou rušeny.